TIN TỨC | Tin trong nước

Thông tư số 74/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính
Ngày 4/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2007/TT-BTC hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số thay thế Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

Theo đó, Thành phần của Hội đồng giám sát Xổ số gồm có Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng. Đại diện Sở Tài chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Và các uỷ viên Hội đồng là đại diện của Sở Công an, Sở Tư pháp, Thanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố, và Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết là Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng và các thành viên này không được là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

     Hội đồng giám sát Xổ số có nhiệm vụ kiểm tra về số lượng; xuất xứ của các thiết bị quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng); các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất. Kiểm tra về số lượng và việc thoả mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty Xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định.

     Giám sát việc kiểm tra quá trình vận hành của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng; giám sát việc kiểm tra khối lượng, kích thước của bóng trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ theo chế độ quy định. Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.

     Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng. Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty Xổ số kiến thiết công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết....

    Hội đồng có quyền yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng hoặc tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng khi thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng làm việc. Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số. Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưng và địa điểm mở thưởng đã thông báo. Có biểu hiện gian lận khi quay số mở thưởng.

    Hội đồng giám sát còn có quyền yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng khi việc quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng. Trong khi quay số mở thưởng, bóng rơi ra khỏi lồng cầu. Nhiều lần quay chỉ ra một kết quả ở một hạng giải và  Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật. ..


Tin tức
Tin trong nước

Tin thế giới
Lượt truy cập: 36703124